Daily Lesson Plan

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK TAHUN 2
Mata pelajaran          : Matematik
Tarikh                         : 9  November 2011
Masa                           : 30  minit
Tahap                         : 1
Tahun                         : 2 L
Jumlah  murid          : 40 orang
Tema                           : Persekitaran – alam semulajadi (haiwan)
Tajuk                           : Menambah dua nombor
Objektif Umum           :   Pelajar dapat menambah nombor berdasarkan gambar haiwan.
Objektif khusus         :   Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :-
       a)     Menambah dua nombor dengan betul.

Pengetahuan  Sedia Ada    : Pelajar pernah melakukan operasi penambahan semasa   
                                                     pelajaran lepas.
Penerapan Nilai                    : Bekerjasama
Kemahiran Berfikir              : Menjana idea, banding beza
Bahan Bantu Mengajar      : LCD,  Komputer, kad manila dan buku latihan .
LANGKAH/ MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

CATATAN

Set induksi
  (+ 5) minit

Gambar lembu dan kerbau :1.    Guru menunjukkan gambar sekumpulan lembu dan kerbau.
2.    Pelajar diminta mengira bilangan lembu dan kerbau tersebut.
3.    Pelajar dan guru berbincang.

KBKK
Mengenal pasti

Langkah 1
(+ 5 minit)
Contoh :
       2    3
   + 1     1
       3    4

1.    Pelajar mendengar penerangan yang diberikan oleh guru.
2.    Guru menunjukkan beberapa cara yang betul bagi operasi penambahan.
3.    Guru dan pelajar bersoal jawab.

KBKK
Memerhati


Langkah 2
(+10 minit)

Amali dan penilaian.

1.    Pelajar diberikan kepada beberapa kumpulan kecil.
2.    Pelajar diminta berbincang untuk mencari jawapan.
3.    Pelajar membentangkan hasil kerja mereka dihadapan kelas.


Langkah 3
(+5 minit)

Lembaran kerja

1.    Pelajar diberikan lembaran kerja.
2.    Pelajar diminta menjawab soalan yang terdapat dalam lembaran kerja dengan bimbingan guru.

KBKK
Membincangkan


Penutup
(+5 minit)

Rumusan
1.    Pelajar ditanya secara lisan mengenai pembelajaran pada tajuk yang dipelajari.
2.    Guru menyatakan tajuk yang akan dipelajari pada pelajaran seterusnya.Refleksi
__________________________________________________